1906. – Naša omladina i ratna mornarica. Pod ovim naslovom donosi zagrebački “Pokret” dopis iz Istre kojim pozivlje hrvatsku mladež da stupi u službu ratne mornarice. Tu se veli da u nas ima mnogo pravnika, srednjoškolskih maturanata i trgovačkih akademičara bez mjesta od kojih bi mnogi mogli naći lijepu službu u ratnoj mornarici. Pisac članka nabraja i nekoliko statističkih podataka iz kojih se vidi da od 67 liječnika ratne mornarice ima 27 Čeha, 5 Slovenaca i 1 Hrvat. Od 78 inženjera ima preko 30 Čeha i 1 Hrvat. Od 98 mašinista ima oko 30 Čeha, 6 Hrvata i 3 Slovenaca. Iz ovih podataka zaključuje da se naš školovani svijet malo zanima za ratnu mornaricu u kojoj bi mogao naći svoju budućnost, a s druge strane kako u ratnoj mornarici prevladavaju Nijemci koji nikada ne nauče hrvatski jezik. Dobro završava pisac svoj članak da kad bi u mornarici bio dostatan broj činovnika Hrvata koji bi s momčadi znali i morali hrvatski govoriti taj bi jezik i kod momčadi i kod pretpostavljenih imao veću vrijednost i veće poštivanje, a prinukalo bi Nijemce da se za silu nauče hrvatski jezik. (OMNIBUS)

1927. – Naslovi na pismima. Naredba o naslovima na pismima, koju smo već zadnji puta spomenuli, vrijedi glede oznake kraja i poštanskog ureda. Ime kraja mora biti napisano samo u talijanskom jeziku. Uz talijansku oznaku kraja ne smije se napisati staro domaće ime jer u tom slučaju svaki poštanski činovnik ima pravo vratiti pismo, a ako ne zna kamo da ga vrati ima ga pravo baciti u koš. (PUČKI PRIJATELJ)

1959. – Vijesti iz Bujštine. Šterna dobila električnu struju. Bujština se naglo elektrificirala. Do konca 1961. godine predviđeno je da u ovom kraju električna sijalica potpuno potisne petrolejku. To će se i postići jer ljudi shvaćaju da im sama općina ne može u njihovo selo dovući elektriku. Malo po malo dižu se trafostanice, nabavljaju se stupovi kopaju jame i vrše se ostale pripreme kako ne bi jedna nerodna godina poremetila planove. Tako su radili i još rade stanovnici Šterne. Uoči Nove 1959. godine sakupilo se cijelo ovo selo u prostorijama škole da vidi kako će po prvi puta zasijati električne sijalice. Svijetlo je pušteno i time učinjen prvi i najveći korak elektrifikaciji Šterne. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti