1906. – Mijena žiteljstva u Puli godine 1905. U župi grada Pule bilo je u godini 1905. rođenih 1.226, umrlih 863 i vjenčanih 257 osoba. (OMNIBUS)

1906. – Novi formulari za iskazivanje osobne dohodarine. Uslijed mnogobrojnih pritužaba radi kompliciranih i nepriručnih formulara za iskazivanje osobne dohodarine, C. k. ministarstvo financija bilo je prinuđeno da izda nove formulare. Ovi novi razlikuju se od prvašnjih svojim manjim formatom i jednostavnim rasporedom pojedinih rubrika te će biti stavljeni u porabu već sada za 1906. godinu. Poreznim uredima je pak naloženo da nove blankete pravodobno dostave poreznicima. (OMNIBUS)

1957. – Postoje lijepe mogućnosti za daljnje razvijanje turizma u Poreču. Poreč ima sve uvjete da se razvije u jak turistički centar. Međutim, dosad te mogućnosti nisu uvijek bile dovoljno korištene. U posljednje vrijeme se pristupilo radu u tom pravcu. Neke zgrade su iznajmljene kao odmarališta, a predviđa se i podizanje suvremenog kampa u blizini Poreča koji bi brojio oko 300 montažnih kuća sa po dva ležaja kao i podizanje centralnog paviljona s restoranom. U tu svrhu će se tražiti potreban kredit. Ukoliko kredit bude odobren, Poreč će doista postati turistički centar. Kako bi izgradnja ovih objekata bila relativno jeftina troškovi bi se brzo isplatili. Ako se ostvari ova zamisao, Poreč bi već u narednoj sezoni mogao primiti daleko veći broj turista nego u toku protekle sezone. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti