1875. – Istrani, gdje su vam ceste? Istarska željeznica, kako se čuje, imala bi biti gotova negdje ljeti dojduće godine 1876. zato bi veoma pametno i dobro bilo kad bi već sad svaka istarska obćina skrbeti počela za svoje puteve i ceste do bližnjih stacijah ili kolodvorah željeznice. Velimo sad unaprijed jer bi ljudem u ovo doba ljeta kad nije mnogo posla najlaglje bilo podati se na popravljanje ili otvaranje putevah i cestah koje su kod nas žali bože zapušćene i u velikom neredu i jer se zna da svako mjesto ili grad koji želi sa ostalim svietom občiti svoju robu laglje i draže drugdje prodati i tudjih se stvari, kojih sam nema, nabavljati taj vrhu svega potrebuje dobrih putevah i valjanih cestah po kojih se može trgovina lahko i sjegurno obavljati. Naša se uboga i zapušćena Istra jurve odavna mnogo čemu nada po uvedenju željeznice. (NAŠA SLOGA)

1881. – Popis stanovništva. 31. prosinca grad Pula s predgrađem broji 25.472 osoba, uključujući i vojsku. Od toga je 16.674 muških, i 8.797 žena. Nacionalnost prema jeziku je procentualno zastupljena ovako: Italijani 65%, Hrvati 18,83%, Njemci 12.61%, Slovenci 2,77%, Česi i Moravci 0,56%, drugi 0,23 %. Pridružene komune broje: Valtura: 627, Kavran: 252, Fažana: 608, Galižana: 1.200, Lavarigo 139, Ližnjan: 517, Medulin: 886, Muntić: 134, Peroj: 222, Pomer: 475, Premantura: 538, Šišan: 446, Štinjan: 167 – sveukupno: 6.211. (MARCELLO BOGNERI)

1891. – Popis stanovništva daje sljedeće podatke: Pula i pregrađa 31.654, muškaraca 19.936, žena 11.718. Nacionalnost prema jeziku: talijanska 74,57%, srpsko-hrvatska 12,82%, njemačka 9,76%, slovenska 2,56%, druge 0,29%. (MARCELLO BOGNERI)

1894. -Počela s izlaženjem “Gazzetta di Pola” tjednik posvećen znanosti, književnosti i umjetnosti, kronika provincije i grada. (MARCELLO BOGNERI)

1894. – Mornarički korpus nudi najboljem ponuđaču ostatke kostiju iz brodskih kuhinja, u količini od 5.000-6.000 kg na godinu. Zainteresirani se mogu javiti do 10. siječnja u Provijanturu Mornaričkog korpusa u Puli. (MARCELLO BOGNERI)

1896. – Gradskoj komisiji Pule su predstavljena četiri projekta novog vodovoda. Prvi je od firme Rumpel i Niklas iz Beča koji nudi sve radove dovršene za 183.661 florina, ista ponuda od firme Karte e C. iz Praga po cijeni od 171.751 florina, Karlo Schwarz iz Beča traži 216.000 florina, a Ducati iz Bologne 261.821 florina. (MARCELLO BOGNERI)

Arhiva

Ostale novosti