Na internetskim stranicama Istarskog povijesnog društva, u rubrikama “On-line literatura” i “Izvori za istarsku povijest”, postavljeni su novi naslovi koji se mogu konzultirati putem interneta.

U “On-line literaturi” se tako mogu naći šest novih naslova. Prvi naslov odnosi se na knjigu Ferruccia Delisea Servizi pubblici e Guide generali di Isola. Regolamenti e frammenti di Storia di Servizi pubblici 1793-1940. Guide generali amministrative-commerciali 1894-1942 u kojoj autor donosi građu koja može poslužiti za istraživanje ekonomskog i društvenog života Izole od kraja 18. do sredine 20. stoljeća.

Knjiga La società  civile a Isola: Documenti, Statuti e Regolamenti di Associazioni 1597 – 1941 djelo je istog autora koji donosi dokumente, statute i pravila raznih bratovština, političkih organizacija te raznih udruga koje su djelovale u Izoli od kraja 16. pa sve do sredine 20. stoljeća.

Popisu časopisa koji se bave istarskom poviješću pridodana su tri sveska časopisa Atti Centra za povijesna istraživanja – Rovinj / Centro di ricerche storiche – Rovigno. Radi se o 39., 40. i 41. svesku u kojima su objavljena ukupno 62 članka koji se bave raznim temama povijesti istarskog poluotoka.

U popis je pridodan i 11. svezak Problema sjevernog Jadrana, časopisa Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci i Područne jedinice u Puli, koji donosi nova saznanja iz povijesti, kulture i etnologije istarskog i riječkog područja. U ovom broju se mogu konzultirati tri izvorna znanstvena članka, tri pregledna rada te niz prikaza novije povijesne literature.

U “Izvorima za istarsku povijest” objavljene su tri serijske publikacije. Kur- und Bade-Zeitung der österreichischen Riviera su tjedne novine koje su izlazile u Opatiji od 1906. do 1914. na njemačkom jeziku o kupalištima i turističko-lječilišnoj ponudi Opatijske rivijere.

Tjednik Illustrierte österreichische Riviera Zeitung prve su istarske novine koje su se bavile turističkom promidžbom lječilišnog turizma Istre i Dalmacije. Izlazile su prvo Puli, a kasnije u Opatiji u razdoblju od 1904. do 1906. godine.

U Bujama je u razdoblju od 1947. do 1955. izlazio tjednik Hrvatski glas. Bile su to novine na hrvatskom jeziku koje su se bavile životom i aktivnostima hrvatskog stanovništva u Slobodnom teritoriju Trsta. U srpnju 1955. list se spojio s Glasom Istre.

Ostale novosti