1894. – U 10 je sati preminuo dr. Angelo Demartini. Godinama je bio gradski liječnik i ravnatelj Opće bolnice Pula. Na svoj je osobni trošak dao sagraditi fontanu na Trgu Alighieri što će ovjekovječiti sjećanje na ovog poštovanog građanina. (MARCELLO BOGNERI)

1897. – Ministarstvo Odbrane otvorilo je nova radna mjesta za žandarmere u Sv. Nedjelji kod Labina i u Višnjanu. (MARCELLO BOGNERI)

1907. – Mali oglasnik. Trgovcima i raznim gospodarskim društvima na znanje. U našoj “Narodnoj Tiskari Laginja i drug.” mogu se dobiti razne trgovačke i zapisničke knjige uz jeftinu cienu. (OMNIBUS)

1907. – Pokućstva rabljena u velikoj količini prodaje F. Barbalić na uglu ulice Diana i Sissano. (OMNIBUS)

1907. – Traži se dva stolarska radnika. Posalu mogu odmah nastupiti. Upitati u uredništvo “Omnibusa”. (OMNIBUS)

1907. – Francezi u Istri. Pozivlju se svi članovi “Narodne radničke organizacije” da dodju na to važno i poučno predavanje. Neka nitko ne uzmanjka doći. (OMNIBUS)

1963. – Ekonomsko i stručno obrazovanje omladine na Poreštini. Početkom ove jeseni u Kotarskom odboru Narodne omladine u Poreču, Savjetu za prosvjetu kotara, sekciji agronoma kao i na sastancima učitelja dosta se govorilo i diskutiralo o gospodarskom i općeobrazovnom prosvjećivanju seoske omladine. Kasnije se pristupilo i radu na tom polju tako da se rezultati već naziru. U Poreču je otvorena škola učenika u privredi koju pohađaju i učenici s područja porečke općine. U Višnjanu i Lovreču otvorena su odjeljenja ove škole za tamošnje učenike. Učenici u privredi uče svoj zanat ne samo praktično već svakog dana 3-4 sata dobivaju i stručnu naobrazbu. Ove je godine u škole uvedeno gospodarstvo kao poseban predmet u svim šestim razredima osnovne škole koje redovno održavaju agronomi. Zatim se i pristupilo održavanju gospodarskih tečajeva: za cijepljenje vinove loze i drugih voćaka, čišćenje maslina itd. zatim tri tečaja kroja za žensku omladinu, dva općeobrazovna tečaja te tečajevi koje za žensku seosku omladinu održava organizacija Crvenog križa. (GLAS ISTRE)

1961. – Izdati će se publikacija “Komuna Pazin 1961”. Rješenjem NO Pazin pristupit će se izdavanju publikacije “KOMUNA PAZIN 1961” kojoj bi bio cilj dati pregled svega onoga što je u ovoj komuni učinjeno od oslobođenja do danas pa bi se tako svi podaci koji su zaista brojni i interesantni našli na jednom mjestu i mogli bi prikazati znatan napredak ovog područja od oslobođenja do danas kao i napori koji su u tom pravcu učinjeni. Publikacija bi trebala izaći polovicom 1962. godine. (GLAS ISTRE)

1963. – Predstoji rekonstrukcija vodovoda u Novigradu. Novigradska općina osigurala je potrebna financijska sredstva za djelomičnu rekonstrukciju postojećeg vodovoda. Prema izjavi predsjednika Općinske skupštine Antona Šverka u prvoj fazi izvođenja ovog projekta bit će u potpunosti zamijenjene sve instalacije na dovodnom kraku u dužini od 9 km u što će biti utrošeno 130 milijuna dinara koja su osigurana. Radovi na dovodnom kraku bit će obavljeni tokom iduće godine. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti