1907. – Plesne vježbe u Čitaonici. Odbor mjestne Čitaonice odlučio je staviti na raspolaganje mladom naraštaju društvenih članova liepu dvoranu čitaonice (Nar. Dom, 1. kat) za obdržavanje plesnih vježba. Vježbe će započeti već dne. 23. tek. mj. (OMNIBUS)

1908. – Izbori u Puli. Pula, treći kotar. Glasovalo se je u školi Sv. Martina. Frank je dobio 189 glasova, a Dr. Laginja 183 glasa. Proglašen je izabranim Frank sa 6 glasova više. (OMNIBUS)

1908. – Istraga protiv buntovnika. Onomad javili smo imena onih talijanskih mladića koji su zatvoreni radi poznatih buntovničkih proglasa. Kako doznajemo, istražni postupak protiv njih je dovršen i protiv njih biti će podignuta optužnica radi bunjenja, uvrede Veličanstva i članova carske kuće. Tijekom istrage je ustanovljeno da je onaj dio oglasa, pisan rukom, napisao Ivan Grion, namještenik potrošarine, a onaj dio što je napisan na pisaćem stroju, pisan je na stroju koji se nalazi u pisarni carsko kraljevskog bilježnika Dra. Dinka Stanicha i predsjednika upravnog odbora općine Pule. Džak Karlo Decarli, zatvoren radi tih proglasa, bio je prije privođenja namješten u pisarni c. k. Dra Stanicha. Mjesni Polaer Tagblatt u cijeloj ovoj aferi zgodno spominje poslovicu: “male tatove se vješa, a velike pušta se bježati”. (OMNIBUS)

1927. – Istarsko poljodjelstvo početkom ovog mjeseca. Brtonigla. Poslije obilne kiše vrijeme se je razvedrilo tako da je seljacima bilo omogućeno sijanje pšenice. Zemlja je u dobrom stanju i tako je pšenica lijepo proklijala. Veći dio pšenice zasijano je u tom kraju još septembra. Zadnjih godina počeli su tamošnji seljaci ranije sijati. Isto tako uvadja se sijanje u redovima. Za gnojenje sve se više rabe umjetna gnojiva. U toj je općini Putujuća poljodjelska škola preuzela 4 polja za pokuse umjetnog gnojenja. Uspjesi na tim poljima potiču seljake da gnoje umjetno. (ISTARSKA RIJEČ)

1931. – U Puli je za počasnog Bibliografskog inspektora proglašen Camillo De Franceschi. Trajanje mandata određeno je na tri godine. (MARCELLO BOGNERI)

1931. – Rovinj. Osnovao se Konzorcij ribara pod nazivom Concordia. (MARCELLO BOGNERI)

1963. – Riješeno pitanje smještaja Naučne biblioteke u Puli. Konačno je riješeno pitanje smještaja Naučne biblioteke u Puli, koja već nekoliko godina predstavlja veliki problem. Naučna biblioteka bila je smještena u zgradi Arheološkog muzeja, međutim, teret biblioteke koja broji u svom fondu oko 500.000 primjeraka knjiga i drugih edicija postao je prevelik za ovu zgradu i došlo je do pucanja zidova i popuštanja stropova. Naravno u takvim uvjetima više se nije moglo dozvoliti rad sa strankama. Stoga je konačno sastavljena komisija koja je dala prijedlog da se Naučna biblioteka preseli u zgradu Ekonomske škole, što je bez komentara prihvaćeno. (GLAS ISTRE)

1975. – Muzej “približiti” posjetiocima. U Buzetu je održana sjednica Savjeta Zavičajnog muzeja Buzeštine na kojoj je rečeno da se očekivalo da će Muzej biti još 1974. godine pripojen Narodnom sveučilištu u Buzetu. Do toga nije došlo jer nisu bila osigurana potrebna sredstva za sanaciju. Muzej je zanimljiv za svakog gosta upravo subotom i nedjeljom, a tada je najčešće bio zatvoren. U proširenoj djelatnosti Centra za kulturu pri Narodnom sveučilištu u Buzetu, kako je rečeno naći će se bolja rješenja za radno vrijeme Muzeja. Tako će biti proveden u život zaključak Predsjedništva Općinske skupštine Buzet još iz 1974. godine, dakle, sa zakašnjenjem od skoro godinu dana. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti