1879. – Prema statističkim podacima koji se odnose na vrućicu koju izaziva malarija u rujnu je zabilježeno 1.623 nova slučaja među građanima. Pula, prema nedavnom popisu stanovništva, ima 24.778 žitelja zajedno s vojskom. Sveukupan broj oboljelih koji su se liječili dostigao je brojku od 1.840 od kojih je 1.598 izliječenih, no, nije im data garancija da se bolest neće ponoviti. (MARCELLO BOGNERI)

1912. – Njemačke novine Polaer Tagblatt koje izlaze u Puli, a neki Puljani smatraju da imaju služinski stav prema Austriji i zovu ih Tac! Un Bacolo! u velikim su dugovima. Spominje se cifra od 500.000 kruna! (MARCELLO BOGNERI)

1913. – U Banjolama je osnovana Istarska Unija (poslovnica Oblasti općine Pula). (MARCELLO BOGNERI)

1928. – Iz Sv. Marije od Zdravlja. Uza svu nevolju koja nas je posebice ove godine pritisnula naše djevojke se sve više povađaju za modom. Svakog velikog blagdana vidiš na njima nove moderne haljine. One neće ama baš ništa da čuju za mizeriju i da njihovi oci nemaju u kući ni toliko, koliko je potrebno da kupe kilo soli. Da su naše djevojke takove ponajviše su krivi sami njihovi roditelji koji im puštaju sve na volju. (PUČKI PRIJATELJ)

1928. – Jedan prijem kod istarskog prefekta. Prošlog utorka otplovila je iz puljskog zaljeva jedna divizija ratne mornarice kojom zapovijeda admiral Foschini. Prije odlaska istarski prefekt Leone priredio je oficirima mornarice svečani prijem kojem su prisustvovali zastupnici svih civilnih i vojnih vlasti u Puli. (ISTARSKA RIJEČ)

1954. – Razvoj turizma u Rovinju. Prošle 1953. godine boravilo je u Rovinju 5.454 turista, a ove godine oko 6.500 turista. Prošle je godine među turistima bilo 366 stranaca, a ove godine samo za vrijeme ljetne sezone 1.015 turista. Turističkih je dana bilo prošle godine 33.287, a ove godine 54.000 dana. U ovaj broj nisu uračunati oni turisti koji su u naš grad upućeni od socijalnih društvenih ustanova kod kojih je bilo oko 17.000 turističkih dana. Iz ovih je podataka vidljivo da povećanje turističkih dana iznosi nešto oko 85 posto. (GLAS ISTRE)

1972. – Novi dom umirovljenika. Skupština općine Rovinj odlučila je da za umirovljenike i odrasle socijalno nezbrinute osobe, sadašnje štićenike doma izgradi novi dom. Predviđa se da bi dovršeno dom stajao 4.800.000 dinara. Potrebna sredstva bi se osigurala samom prodajom postojeće zgrade, a mnogo se očekuje i od sredstva solidarnosti koja su se dosad koristila i u drugim općinama u takvim prilikama. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti