1923. – Važnije gospodarske radnje u mjesecu oktobru:
Oko pčela: U ovom je mjesecu najzgodnije prenašati pčele iz kmetskih, tj. starinskih ulišta u nova, moderna ulišta.
Konoba: Kod pravljenja i školanja vina treba strogo paziti na čistoću. Da ti mast brže i bolje vrije otvaraj po danu kad je toplo prozore i vrata i zatvaraj ih dobro po noći. Pogledaj svake noći prije nego ideš na počinak ako je kod bačava (maštela) sve u redu. Ako ti crno vino na dropu kuha, pazi da ti ovaj uvijek bude pod tekućim.
Uljarnica i maslinik: Pripravlja se sve što će nam trebati za berbu u sljedećem mjesecu, masline što uslijed crva itd., odpadoše, treba pobrati. Gdje misliš na novo zasaditi uljike, možeš sada iskopati škulje da uzmogneš posaditi još prije nastupa zime. Ne zaboravi, da ćeš prava, jaka stabla dobiti samo iz divljake uzgojenih i cijepanih uljika.
U voćnjaku i rasadniku voća: Pobire se zimsko voće. Ozledjeno kod berbe granje treba glatko odrezati. Ako mislimo na novo saditi, pripravi se škulje. Jesenska sadnja imade osobito u suhim zemljama mnogo prednosti pred ljetnim sadjenjem. Počne se i s jesenskim gnojenjem voćaka.
U povrtnjaku: Zadnje je vrijeme da pripravimo lijehe za zimsku salatu koje neka vise prema jugu. I rani kupus i kelj presadi se sada na stalno mjesto. Ako želimo već imati kraj aprila ili početkom maja grah, posijmo ga već sada u topao položaj.
Na polju i livadi: Kukuruza, ajda, peša i repa se pobiraju i spremaju. Sije se sve razno ozimno žito. Paziti nam treba kod sijanja, da je sjeme dobre vrsti te čisto i zdravo.Promjena sjemenja vrlo je važna stvar, na koju ne smiješ zaboraviti. Livade počnu se čistiti i gnojiti kompostom, gnojnicom i umjetnim gnojem. Poslije kad si umjetnim gnojem pognojio, ne moj pasti više na dotičnoj livadi ili barem počekaj nekoliko, da gnojilo kiša iz trtave ispere. (ISTARSKA RIJEČ)

1928. – Zemljište za školu u Baderni. Istarski prefekt ovlastio je općinu Poreč da kupi u Baderni od Bože Rupenovića zemljište za novu školu u površini od 1.595 četvornih metara za 1.680 lira. (ISTARSKA RIJEČ)

1952. – Uređenje i asfaltiranje ulica u Poreču. Glavne ulice u Poreču bile su donedavna izrovane i pune rupa. Sada su izmijenjene vodovodne cijevi u cijelom gradu, a u planu je da se asfaltira 20.000 kvadratnih metara ulica za što je potrebno 17 milijuna dinara. U korist radova lokalna poduzeća dala su tri milijuna dinara, a pored toga plaćaju dnevno i nekoliko radnika koji rade na ovim radovima. Jednu nedjelju su Istarski boksiti iz Rovinja dali na raspolaganje Poreču sedam svojih kamiona i jedan bager koji su iz Baderne na mjesto gdje se izvode radovi prevezli 950 tona tucanika i pijeska. Samo bager zamijenio je 400 radnika na tovarenju kamiona. Uz to, svakog dana prosječno 60 mještana Poreča izlazi na dobrovoljni rad. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti