1915. – Obavijest. U svrhu da se uredi potrošak mesa uvadja se za grad Pulu, počam od 1. oktobra t.g. za kupovanje govedjeg, telećeg, prašćeg i ovčeg mesa kaošto i unutrinje svih životinja, legitimacija za meso. Legitimacije moraju se dignuti kod općinskog ureda predočivši zelenu legitimaciju glaseću na ime vlasnika i ovlašćujuću istoga istoga da kupuje dnevno, izuzavši ponedjeljak i petak, 250 grama mesa, odnosno 300 grama unutrinje. Mesari moraju za kontrolu držati i voditi jednu knjigu u kojoj imadu dnevno unesti ono što kupuju i prodavaju mesa. Krčmari moraju svojim gostovima oduzeti legitimaciju i onda su dužni brinuti se za opskrbu istih. Za opskrbu putnika moraju krčmari danomice prijaviti po prilici broj osoba kojima daju opskrbu. Na to dobiti će od općine odgovarajući broj legitimacija. (HRVATSKI LIST)

1918. – Što je sa školskom zgradom u Šijani? Bilo je nekada rečeno da ćemo mi dobiti za našu školu pristojnu školsku zgradu u Šijani. Zašto je ne dobivamo nije teško reći. Treba onima koji imadu drugih zgrada na pretek, onima koji nisu pastorci. Jedno možemo da kažemo: Gospodo pazite! Potomci smo gusara, a pastorci nismo i ne ćemo da budemo! (HRVATSKI LIST)

1928. – Strašna nesreća u Puli. Prošle sedmice buknuo je u Puli, na tavanu jedne kuće, blizu električne centrale, požar. Vatra je bila strašna, a zahvatila je staricu Jagu Bulešić koja je tamo stanovala. Kad su došli vatrogasci starica je bila još živa. Prevezena je u bolnicu, ali je ubrzo od rana umrla u groznim mukama. (ISTARSKA RIJEČ)

1952. – U Rovinju ljetovalo preko 1.000 turista. Grad Rovinj, iako vrlo lijep i s lijepom okolicom, nije ranije bio poznat kao turističko mjesto. Pošto je u gradu radni element, talijanskim bogatašima se nije dalo ljetovati u toj sredini. Nakon oslobođenja, ljepote samog Rovinja, kao i otoka ispred Rovinja-Crveni otok i Sveta Katarina-privlače svake godine sve veći broj domaćih turista. Ove godine su počeli dolaziti i turisti iz inozemstva. U toku ljetne sezone ljetovalo je u Rovinju oko 1.000 turista. Ubuduće, usavršavanjem i proširenjem ugostiteljske mreže, Rovinj će postati jedan od posjećenijih turističkih centara na zapadnoj obali Istre. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti