1908. – Teška nesreća u Arsenalu. Jučer ujutro u 11 sati dogodila se teška nesreća u Arsenalu. U radionici torpeda, gdje radi 80 radnika, pukla je zračna cijev koju su testirali prije nego se je imala prenijeti na brod. Pukla je takvom silom da je sva otišla na male komadiće koji su porazbijali sve bližnje prozore i ranili četvoricu radnika, a pravo čudo je da su ostali radnici ostali netaknuti. Najteže je ranjen Kristofol Bartole, 37 godine star iz Pirana, otac petero djece. On je bio najbliže nesreći te mu je trbuh grozno izmrcvaren. Teško da će preživjet. Drugi je veoma teško ranjen Frane Buršik, 24 godine star, neoženjen iz Česke, polomljena mu je desna noga. Treći i četvrti će po svoj prilici ostat na životu i to su: Josip Valačić iz Pule i Viktor Delcaro iz Vodnjana. (OMNIBUS)

1918. – Naši mladi doktori. Stigle su nam pritužbe da se naši mladi doktori u Puli, veoma rado, dapače najradije. služe talijanskim jezikom za vreme službe i u općenju sa strankama. Ma da smo uvereni da živ nacionalni osjećaj nije zamro ni u kojem od njih ipak bi pohvalno bilo, kad bi onaj ili oni, na koje se pritužbe odnose manje pažnje posvećivali tudjem jeziku, a više svome. (HRVATSKI LIST)

1918. – Cijene voća u Puli. Nedavno su zagrebački listovi donijeli vijesti koje su bile upravljene protiv visokih cijena voća, osobito šljiva. Među ostalim, tužio se neki zagrebački dnevnik, da se moraju u Zagrebu plaćati šljive po 2 K kilogram. Mi smo u tom pogledu u Puli mnogo gore. Cijene šljiva su i po 7 K kilogram. Smokve i grožđe prodaju se po istoj cijeni. Prema tomu mi bismo bili zadovoljni kad bismo plaćali voće po zagrebačkim cijenama. (HRVATSKI LIST)

1928. – Cijena kruhu snižena. U Puli je cijena kruhu nešto snižena. Podeštat je naredio da se kruh u formama od 20 deka prodaje po 1.90 L, a u većim formama po 1.80 L. (ISTARSKA RIJEČ)

Arhiva

Ostale novosti