1886. – Kako nedostaje učitelja na području Istre, školski provincijski odbor odlučio je pokrenuti u novom prostoru narodne (pučke) škole Sv. Martin u Puli pripremni tečaj za učiteljsku školu. Nastava će biti na talijanskom jeziku, a njemački će biti obavezan predmet. Za pohađanje tečaja osoba mora imati napunjenih 13 godina te mora imati dobar uspjeh na završetku osnovne škole. (MARCELLO BOGNERI)

1908. – Austro-Hrvatsko parobrodsko društvo. Koncem tekućeg mjeseca počinje prvi parobrod Austro-Hrvatskog parobrodarskog društva “Frankopan” svoju plovidbu po voznom redu kako je javljeno među oglasima. Želimo novome društvu uspjeh, a taj uspjeh ovisi o našem narodu na otoku Krku i Cresu koji će znati cijeniti društvo i odbiti možebitne laskave ponude nam neprijateljskih društava. (OMNIBUS)

1928. – Novi grožnjanski podeštat. Dosadašnji prefekturni općine Grožnjan, Giorgio Franco, iz Buja bio je prije par dana imenovan podeštatom iste općine. (ISTARSKA RIJEČ)

1952. – Masovna pojava dosad nepoznatih gusjenica. U drugoj polovini mjeseca augusta došlo je do masovne pojave nepoznatih gusjenica na cijelom području Istre. Gusjenice prvenstveno napadaju i uništavaju lišće lucerne i postrnog kukuruza, zatim lišće kupusa i ostalih povrtlarskih kultura. Najveće površine napadnute su na području kotareva Buzet i Pazin. Kako još nije poznata biologija ovih još do sada nedeterminiranih štetnika, utvrđeno je da se navedene gusjenice vrlo uspješno suzbijaju kemijskim preparatima. (GLAS ISTRE)

1970. – Ogledalo prošlosti. 18.09.1945. pred ministrima vanjskih poslova velikih sila, predstavnici Italije i Jugoslavije izložili su svoje stavove u pogledu međusobnih granica. Edvard Kardelj je prije podne toga dana istakao da je najispravnija granica crta koja je dijelila Kraljevinu Italiju od monarhije Habsburgovaca do raspada ove posljednje do 1918. godine. Alcide de Gasperi bio je talijanski predstavnik i govorio je u ime Italije poslije podne istog dana. On je predlagao da se kao prijedlog za granicu uzme tzv. Wilsonova linija iz 1919., koja je išla od Raškog zaljeva prema sjeveru, tako da bi područje istočno od Labina Preko Učke do Idrije pripalo Jugoslaviji. De Gasperi je učinio izuzetak s Rijekom za koju je predložio da bude autonoman grad. Saslušavši oba prijedloga vijeće ministara vanjskih poslova velikih sila naredilo je svojim zamjenicima da – između ostalog – rasprave pitanje talijansko-jugoslavenske granice vodeći računa da linija “uglavnom ima biti etnička”. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti