Objavljeno 9. rujna 2012.

U srijedu, 12. rujna 2012., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se predavanje mr. sc. Darinka Munića pod naslovom “Usporedni povijesni hod dviju najzapadnijih hrvatskih gospoštija (Pazinske i Kastavske)”. Organizator predstavljanja je Državni arhiv u Pazinu.

Mr. sc. Darinko Munić diplomirao je studijsku grupu predmeta Povijest i filozofija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je i magistrirao 1981. godine. Do umirovljena bio je zaposlen u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci. Uže polje njegova znanstvena interesa odnosi se na istraživanje povijesti istočnoistarskih i kvarnerskih općina u razvijenom srednjem vijeku. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova te objavio niz znanstvenih i stručnih tekstova.

Pozivnica

Ostale novosti