1908. – Kopar. Studenti Pedagoške akademije u Kopru, iz različitih gradova, pobunili su se protiv dugogodišnje prakse kad su bili primorani slušati nastavu iz svih predmeta na stranom jeziku, da bi ih kasnije predavali na svome materinjem. Pulski studenti su u ponedjeljak navečer oko 8 h napustili Kopar, uputivši se na noge prema Puli. Mladenački entuzijazam je pobijedio i nemalu udaljenost 126 km pa su prevalili put za 18 h i 30 min. Svi studenti su odlučni ne žele se vratiti na Akademiju dok se ne ispune njihovi uvjeti. (MARCELLO BOGNERI)

1911. – U Puli, uz naklonost Lege Nazionale, izlazi jedini broj novina veselog karaktera “El Merlo” uz čije ime stoji da se “redakcija i administracija lista može naći u Zoološkom vrtu gdje je kukavičje gnijezdo”. (MARCELLO BOGNERI)

1911. – Ratno ministarstvo, Odjel mornarice osnovat će u Puli vojnu avionsku bazu. Vježbat će se na originalnim hidroavionima koji predstavljaju strojeve za ukrcaj. Ti avioni mogu se spustiti na vodu i kretati se kao brodovi. Za pokretanje aviona potreban je samo zalet i on se vine u zrak. Za voditelja baze određen je g. Vittorio Klobucar. (MARCELLO BOGNERI)

1928. – Gliste u kravljim i volovskim crijevima. Kada ima krava ili vol gliste obično mršavi, kostruši dlaku, ogleda se po trupini, udara se po njoj stražnjim nogama te uvijek maše repom. Lijek protiv glista je posve jednostavan. Uzme se nekoliko praha od zdravog sjemenja (cvijet i mrlje od sijena) i 15 grama pelina i baci u topli napoj koji dademo bolesnom govečetu. Za tri, četiri dana izaći će sve gliste iz goveda sa balegom. (ISTARSKA RIJEČ)

1928. – Mala seljačka škola. Kad se čovjek poreže treba da najprije ispere ranu, a zatim da pospe na nju prah od sameljene smole. Ranu, koju posipamo praškom od smole, moramo povezati mekom krpom i često močiti mrzlom vodom. Na taj način rana će se već nakon nekoliko dana zacijeliti. (ISTARSKA RIJEČ)

1952. – Poljoprivrednici! Čuvajte slamu, kukuruzovinu, pšeničnu i zobenu pljevu jer će te njima moći tokom zime hraniti stoku tako što će to isjeckati i namočiti slanom vodom te izmiješati s malo posija ili drugim otpacima. Hrani stoku tako da čuvaš sijeno za najteže proljetne radove. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti