1909. – Na ratnom brodu “Gamma” na Fiželi nešto poslije 21 h izbio je požar. Osim tisuću mornara, u gašenju požara sudjelovali su i vojnici i vatrogasci Arsenala. Požar je izbio u kuhinji i brzo se širio. Nakon što je uključen alarm na brodu, čuli su se pucnji s broda i s Kaštela, te su svi časnici dotrčali na mjesto događaja. Na brodu, koji je služio kao kasarna i škola za mine, se nalazila nekolicina zatvorenika koji su bili oslobođeni. Brod “Gamma” je zapravo stari brod “Fažana” sagrađen 1870. u brodogradilištu Adriatico. U prvim godinama brod je odlazio na misije na zapad. Godine 1882. sudjelovao je na zadatku kod Boke Kotorske. Od 1887. preuređen je kao brod kasarna. (MARCELLO BOGNERI)

1934. – U Puli će se ove godine otvoriti učiteljska škola. Već nekoliko godina se puljski fašisti bore da dobiju takovu školu. Ističu važnost škole za talijanstvo Istre i možda je baš radi toga uspjelo prefektu Cimoroniju da isposluje tu školu. Osnivanje te škole je u vezi s kampanjom protiv odlaska naše djece na školovanje u Jugoslaviju jer misle da će narod u južnoj Istri radije slati djecu u tu talijansku školu u Puli nego u mnogo dalje i teško pristupačne škole u Jugoslaviji. (ISTRA)

1970. – Kolera – bauk dana. Iako je znanost već odavno pobijedila koleru, pa kolera više nije što je bila, još uvijek se javljaju epidemije čija žarišta se nalaze uglavnom na dalekom istoku, u krajevima gdje crvena točka na grafikonu higijenskih uvjeta stoji veoma nisko. Danas je kolera bauk dana. Puni su je novinski stupci, zemlje se osiguravaju posebnim režimom preventive, putnici strahuju. Kolera je na svom pohodu s istoka stigla na prag Europe i prišla nam bliže nego ikada za posljednjih 50 godina. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti