1904. – Namjesništvo je koncesiju za otvaranje ljekarne u predgrađu San Policarpo povjerilo glavnom ljekarniku Luigiu Constantiniu.

Arhiva

Ostale novosti