1924. – Brod “Quarner”, konstruiran prvenstveno pulskom radnom snagom, porinut je u brodogradilištu Scoglio Olivi. Karakteristike su mu sljedeće: dužina 115 m, širina 15 m., zapremina 7500 t, brzina 15 milja. Na brod će se ukrcati 300 radnika specijalista, biti će smješteno više od 20 obrtničkih strojeva, imati će vlastitu ljevaonicu za gizu i broncu, radionicu sa snažnim pneumatskim čekićem, kompresore, električnu centralu koja će osim tog broda moći snabdijevati i ostale brodove strujom. Na brodu će biti prostrana bolnica s ambulantom i operacijskom salom, kao i poseban spremnik za naftu od 2000 t. (MARCELLO BOGNERI)

1925. – Iz Tupljaka. Tko je samo jednom prošao Istrom prije rata da prođe i sada, vidjeti će odmah, da mi strelovitom brzinom propadamo. Da li samo našom krivnjom? Prije rata imao je poprečno svaki kmet po 4 goveda. Sada ima po dvoje. Prije smo imali volove i krave da ih je bilo divota gledati, a sada imamo mačke. Godine 1914. bilo je u našoj poreznoj općini 10 konja, a sada nemamo niti jednoga. Porezi povisili su nam se za oko 175 %. Pučanstvo se množi, proizvod zemlje smanjuje, a troškovi povisuju. Od samog dobra idemo marljivo u oštarije obilno pijemo i onda zverinjski koljemo i ubijamo! Pa da nam ne ide dobro! (ISTARSKA RIJEČ)

1928. – Jedna osuda. Puljski je tribunal na svojoj raspravi od 26. julija osudio optuženog bivšeg predsjednika čitaonice u malom seocu Podbregu kod Buzeta, postolara Antuna Rašpolića, na zatvor od dva mjeseca i pol te globu od 1.666 lira. Tužba i osuda se temelji na tomu što je ukinuta čitaonica kao društvo bila pogibeljna za državu (pericoloso per lo stato). Branitelj je navadjao da je rečena čitaonica bila samo čitaonica u selu od 5-6 kuća gdje se čitalo “Ist. riječ” i “Edinost” te “Azione”. Njegov suoptuženik, potpredsjednik sada ukinute čitaonice, Joakim Rašpolić bio je naprotiv riješen svake krivnje budući samo predsjednik odgovara za društvo. (ISTARSKA RIJEČ)

Arhiva

Ostale novosti