1923. – Princ Umberto došao je u posjet Vodnjanu. (MARCELLO BOGNERI)

1925. – Iz Lanišća. I naše kamenito tlo ove godine voda dobro pere. Prošle sedmice kao da se je nebo prolomilo. Voda se je izlila kao rijeka, derala puteve i njive dok u susjednom selu nije bilo ništa. A našoj pekarici Mariji Grbac dogodila se je nesreća. Preko noći crkle su joj tri ugojene svinje. Uvečer su bile zdrave, a ujutro su ležale sve crvene. Nije bilo moguće da ih se spasi. Pekarica trpi štetu od 2.000 lira. Tu bolest zovemo mi krvavica, Dobro bi bilo da oblasti posvete pažnju ovoj zaraznoj bolesti. (ISTARSKA RIJEČ)

1925. – Iz Medulina. Djevojčica Foška Privrat pasla je marvu u svom polju. Išla je naravski bosonoga. Kako je išla po polju stupila je na zmiju koja ju je ubola. Stala je vikati i zvati u pomoć. Neki ljudi, koji su bili u neposrednoj blizini, odmah su dotrčali i djevojčicu otpratili u selo. Slučajno se tamo nalazio jedan liječnik koji joj je ukazao prvu pomoć. Odmah se telefoniralo u Pulu kamo je i odvezena i primljena na liječenje. Sva je sreća da su bili drugi seljaci blizu djevojčice jer bi inače mogla platiti životom. (ISTARSKA RIJEČ)

1925. – Iz Ripende kod Labina. Našu školu su potalijančili, a sada će, kako se čuje, otvoriti još jednu talijansku školu u selu Kosi. I tako nam slavna labinska općina sprema gospodarsku i narodnu smrt, a li mi vjerujemo u onu: “Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.” Mi ćemo našu djecu doma odgajati po našu, slavensku, da ostanu što smo i dočekamo bolje dane dostojni svoje braće. (ISTARSKA RIJEČ)

1929. – Oprtaljština. Ufamo se u Boga da će ovogodišnja ljetina biti nešto bolja od lanjske. Pšenice smo našli prilično. Onaj rani krumpir dobro je urodio, a kasniji je sada zahvatila suša. Tako je i fažol i kukuruz. Ali ako doskora dođe kiša, sve će se popraviti. Grožđe je do sada vrlo lijepo. (ISTARSKI LIST)

Arhiva

Ostale novosti