Objavljeno 13. lipnja 2012.

U četvrtak, 14. lipnja 2012., s početkom u 18:30 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine – Museo del territorio parentino (Decumanus 9, Poreč) bit će predstavljena knjiga dr. sc. Marije Mogorović Crljenko “Druga strana braka”. Knjiga otvara pitanja vezana uz otmice žena, dozvole za brak, nasilje u braku, raskid bračne veze, konkubinat itd. na području koje je obuhvaćala Porečka biskupija u prvoj polovici 17. st. Izdanje će predstaviti prof. dr. sc. Ivan Jurković, urednica dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić te autorica.

Organizator predstavljanja je Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino.

Ostale novosti