Objavljeno 8. ožujka 2012.

Nakon održanih školskih natjecanja u veljači ove godine, dana 7.ožujka 2012. održano je u OŠ Vodnjan u Vodnjanu Županijsko natjecanje iz povijesti za osnovne i srednje škole. Učenici istarskih osnovnih i srednjih škola ostvarili su slijedeće rezultate:
7. OŠ

1. Jana Perica, OŠ Šijana, Pula, mentor Grozdana Škabić
2. Matea Rabar, OŠ Jurja Dobrile, Rovinj, mentor Tamara Perković
3. Filip Rabar, OŠ Vladimira Nazora, Pazin, mentor Mila Anzur

8. OŠ

1. Ana Brenčić, OŠ Matije Vlačića, Labin, mentor Silvija Česnik Roce
2. Petar Grgić, OŠ Rivarela, Novigrad, mentor Rasim Mandžuka
2. Adi Tufer, OŠ Jurja Dobrile, Rovinj, mentor Štefica Kasunić – Grahovac
3. Azra Kugić, OŠ Veli Vrh, Pula, mentor Igor Jovanović

I. SŠ

1. Daniel Čuturilo, Gimnazija Pula, mentor Alen Tafra
2. Simon Radovčić, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Vladimir Torbica
3. Dana Sebić, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Vladimir Torbica

II. SŠ

1. Kruno Nikačević, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Vladimir Torbica
2. Tea Načinović, SŠ Mate Blažine, Labin, mentor Diana Muškardin
3. Martina Balta, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Vladimir Torbica

III. SŠ

1. Matko Sanjin Jovanović, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Sanja Banko
2. Davi Zgrablić, Gimnazija Pula, mentor Filip Zoričić
3. Leona Bokulić, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Sanja Banko

IV. SŠ

1. Dajana Bileta, Gimnazija Pula, mentor Alen Tafra
2. Diego Antončić, GSŠJD Pazin, mentor Barbara Širola
3. Sandro Babić, SŠ Mate Balote, Poreč, mentor Vladimir Torbica


Samostalni istraživački radovi

1. Lucian Mrzlić, SŠ Mate Blažine, Labin, mentor Diana Muškardin
2. Maja Ploh i Marko Šegon, Gimnazija Pula, mentor Željko Šek

Ostale novosti