Objavljeno 1. ožujka 2012.

U tijeku je provedba projekta digitalizacije Vjesnika istarskog arhiva (VIA). Nastao je kao dio šire ideje Istarskog povijesnog društva o potrebi digitalizacije svih istarskih znanstvenih i stručnih historiografskih periodičkih publikacija, a glavni mu je cilj objava članaka iz VIA na internetu čime će se korisnicima olakšati potraga za pojedinim člankom ili traženom tematikom.

VIA je pokrenut 1991. godine kao samostalna publikacija Državnog arhiva u Pazinu (DAPA). Valja spomenuti kako je do tog vremena izlazio zajednički časopis arhivskih institucija u Rijeci i Pazinu pod nazivom Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. Nakon razdvajanja izdavačke djelatnosti, od 1991. do 2011. godine izašlo je 18 brojeva u 9 zasebnih svezaka:

– Svezak 1 (1991.), tiskan 1991. (gl. ur. Dražen Vlahov)
– Svezak 2-3 (1992. – 1993.), tiskan 1994. (gl. ur. Jakov Jelinčić)
– Svezak 4-5 (1994. – 1995.), tiskan 1998. (gl. ur. Jakov Jelinčić)
– Svezak 6-7 (1996. -1997.), tiskan 2001. (gl. ur. Jakov Jelinčić)
– Svezak 8-10 (2001. – 2003.), tiskan 2007. (gl. ur. Jakov Jelinčić)
– Svezak 11-13 (2004. – 2006.), tiskan 2008. (gl. ur. Ivan Jurković)
– Svezak 14-16 (2007. – 2009.), tiskan 2010. (gl. ur. Ivan Jurković)
– Svezak 17 (2010.), tiskan 2011. (gl. ur. Ivan Jurković)
– Svezak 18 (2011.), tiskan 2011. (gl. ur. Ivan Jurković)

Nakon ishođenja dozvole od DAPA-e, Istarsko povijesno društvo je s pazinskim arhivom potpisalo ugovor o digitalizaciji i, kao krajnjem cilju, objavi VIA u na mrežnim stranicama DAPA-e te mrežnim stranicama Društva, što će biti ostvareno do kraja travnja ove godine.

Voditelj projekta je Ivan Žagar, prof.

Ostale novosti