Objavljeno 20. studenog 2011.

Od 23. do 26. studenoga 2011. u Puli, Medulinu i Rovinju održat će se XVII. međunarodno arheološko savjetovanje na temu “Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka”. Na tradicionalnom znanstvenom okupljanju sudjelovat će arheolozi, povjesničari umjetnosti i povjesničari starog doba jadranskog, sredozemnog, srednjoeuropskog i hispanijskog područja. Skup se održava pod trajnim pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), u suradnji s Društvom za povijest i kulturni razvitak Istre, Pula te Centrom za povijesna istraživanja, Rovinj. Ujedno će biti predstavljen i dvadeseti volumen časopisa Histria antiqua na temu “Nastambe i stanovanje od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka”. Organizatori su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Centar za arheološka istraživanja – Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni – Medulin.

MIC za arheologiju Brijuni – Medulin utemeljen je 1994. kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu na inicijativu Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Centar sustavno unaprjeđuje znanstveno – istraživačku djelatnost na području arheologije i zaštite spomeničke baštine, organizira arheološka iskapanja, konzervaciju i predstavljanje starina u Istri. Od 1995. izdaje međunarodni arheološki časopis Histria Antiqua.

Program skupa

Ostale novosti