Objavljeno 5. studenog 2011.

U lapidariju Arheološkog muzeja Istre do 30. studenoga 2011. može se pogledati vitrina mjeseca pod nazivom “Neolitički kultni keramički predmeti na području Istre”. Prema dosadašnjim arheološkim istraživanjima srednjoneolitičkog (4500.-3900. g. pr. Kr.) i kasnoneolitičkog (3900.-2500. g. pr. Kr.) razdoblja na istarskom su području najvažniji su lokaliteti-naselja bili otvorenog tipa poput Kargadura, Sv. Mihovila, Limske gradine, Gromače-Brijuni, Pradiželskog rta, Pupićine peći te Ljubića pećine. Razdoblje starog i srednjeg kamenog doba u Istri karakterizira već razvijeno poljodjelstvo i stočarstvo, odnosno proizvodnja keramičkog posuđa različite namjene kao i proizvodnja različitih keramičkih kultnih predmeta.

Deplijan

Ostale novosti