Objavljeno 4. listopada 2011.

Rubrika “Izvori za istarsku povijest” nastala je u sklopu mrežne stranice Istarskog povijesnog društva sa svrhom omogućavanja uvida u povijesnu građu o Istri koju se može konzultirati na internetu. Građa za istarsku povijest nalazi se u arhivima i knjižnicama u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, ali i drugim zemljama. U cilju zaštite građe te ustanove već nekoliko godina provode digitalizaciju te pružaju širem broju korisnika mogućnost konzultacije. U okviru naših mogućnosti, na stranicama Društva objavljivat ćemo novosti u pogledu dostupnih digitaliziranih naslova.

U mjesecu listopadu na stranici Društva pridodani su novi naslovi. Radi se pretežito o pojedinim godištima novina na talijanskom i slovenskom jeziku s područja Istre koje su izlazile u prvoj polovici 20. stoljeća, a objavljene su na mrežnoj stranici Digitalne knjižnice Slovenije. Uz novine donosimo i poveznicu za izdanje “Pisma i poruke istarskih rektora – svezak I, 1607.-1616.” (ur. Miroslav Bertoša) koje je na svojim mrežnim stranicama u digitalnom obliku objavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Poveznice za dodane izvore:

Bolletino del Consorzio agrario distrettuale
Credere e vincere: quindicenale del fascia di combattimento Nazario Sauro
Delavski list
Delo: glasilo Socialistične zveze v Julijski Benečiji
Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice
Egida
El Pevere
Era nuova
Foglio periodico Istriano
Il I. Collegio: e publicato dal partito agrario popolare Istriano
Il turismo scolastico nella Venezia Giulia
Jugoslavija
L’Unione
L’Istria
L’ Istria redenta
La giovane Istria
La nuova aurora
La risposta
La Scolta
La sveglia: giornale economico-politico
Le vie dell’ Istria
Novičar: večerno izdanje Edinosti
Pagine Istriane
Vita giovanile
Za našo deco: priloga Edinosti

Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium – Pisma i poruke istarskih rektora – svezak I., 1607.-1616.”

Ostale novosti