Objavljeno 19. rujna 2011.

U srijedu, 21. rujna 2011., u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu dr. sc. Ante Škrobonja održat će predavanje na temu “Medicinski elementi u sakralnoj umjetnosti s posebnim osvrtom na Istru”.

Dr. sc. Ante Škrobonja, doktor i specijalist medicine, redoviti je profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Aktivno je sudjelovao na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te je (ko)autor triju knjiga i više desetaka radova u domaćim i svjetskim časopisima. Uže područje njegova znanstvena rada okrenuto je ka povijesti medicine i sakralnomedicinske tematike. Član je više hrvatskih i međunarodnih stručnih udruga te predsjednik Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture. Glavni je urednik časopisa Acta medico-historica Adriatica.

Pozivnica

Ostale novosti