Objavljeno 5. kolovoza 2011.

Do 31. kolovoza 2011. u Arheološkom muzeju Istre u Puli može se pogledati Vitrina mjeseca “Izbor materijala s lokaliteta Poreč-hram, 2010”. Izložba predstavlja materijale nađene za vrijeme zaštitnog istraživanja na lokalitetu Poreč-hram, provedenom 2010. godine. S vanjske strane hrama otkriven je veliki broj pokretnih materijalnih nalaza, a riječ je uglavnom o uporabnim i ukrasnim predmetima od kosti, bronce, keramike i kamena.

Pozivnica

Ostale novosti