Objavljeno 7. travnja 2011.

U subotu, 9. travnja 2011., s početkom u 11 sati u prostorijama MMC Luka (Istarska 30, Pula) održat će se okrugli stol na temu “Zavičajna nastava”. Organizator ovog, drugog i posljednjeg po redu okruglog stola s zavičajnom temom je Savjet mladih Istarske županije. Cilj okruglog stola je kroz izlaganja te raspravu izlagača i auditorija utvrditi značaj i potrebu očuvanja istarske povijesti, kulture i tradicija kroz model formalnog obrazovanja u Istarskoj županiji. Također, želi se potaknuti pitanje modela implementacije “Zavičajne nastave” u praksu kao i metode kroz koje bi se program sprovodio.

Sudionici stola:

Vladimir Torbica: Mogućnosti provođenja zavičajne nastave u praksu (osvrt na zakonske odredbe koje reguliraju takav vid nastave) / Possibilità  di realizzare l’”Insegnamento di storia e ambiente locale” in pratica (cenni alle norme di legge che regolano tale aspetto d’insegnamento)

Noel Šuran: Nematerijalna kultura na primjeru tradicijske glazbe Istre / La cultura immateriale nell’esempio della musica tradizionale dell’Istria

Gaetano Benčić: Istarski pejzaž kao kulturni element identiteta u okvirima nastave / Il paesaggio istriano come elemento culturale d’identità  nell’ambito dell’insegnamento scolastico

Rosanna Biasiol Babić: Povijest zavičaja po mjeri učenika u nižim razredima osnovne škole / La storia dell’ambiente locale a misura degli alunni delle classi elementari inferiori

Ivanka Šverko Blašković: Zavičajna nastava u sklopu predmeta Priroda i društvo u nižim razredima OŠ / L’insegnamento di storia e ambiente locale inserito nella materia Natura e società  nelle classi elementari inferiori

Maurizio Levak: Zavičajna nastava iz perspektive sveučilišnog studija povijesti / L’insegnamento di storia e ambiente locale dalla prospettiva del corso di Storia universitario

Daniel Bogešić: Zavičajnost i zavičajna nastava u srednjoškolskom obrazovanju u okviru nastave povijesti i geografije te interdisciplinarnih školskih projekata (terenska nastava) / L’ambiente locale e l’insegnamento di storia locale nell’istruzione media-superiore inserito nei programmi di Storia e Geografia nonchà© dei progetti scolastici interdisciplinari

Moderator / Moderatore: Ivan Žagar

Ostale novosti