Objavljeno 26. ožujka 2011.

U srijedu, 30. ožujka 2011., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se predavanje doc. dr. sc. Sandre Tamaro naslovljeno “Romanizmi iz rukopisnoga Rječnika boljunskih govora Ivana Francetića”.

Dr. sc. Sandra Tamaro docentica je na Odsjeku za romansku i klasičnu filologiju Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje predaje kolegije iz semantike, etimologije i opće lingvistike. Uže područje njezina istraživanja odnosi se na etimologiju romanskih posuđenica u čakavskim govorima Istre te romansko-hrvatska jezična prožimanja na istarskom poluotoku.

Pozivnica

Ostale novosti