Objavljeno 9. ožujka 2011.

U ponedjeljak, 14. ožujka 2011. s početkom u 17 sati, u Svečanoj dvorani “Tone Peruško” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1) održat će se predstavljanje knjige “Istra na raskrižju“, autora Marina Manina. Izdanje se bavi problematikom naseljavanja i raseljavanja Istre od kasnog srednjega vijeka do Drugoga svjetskoga rata i poraća čime, prema ocjeni recenzenta, “aktualizira migracijsku problematiku i stavlja je u kontekst suvremenih zbivanja i prijepora”. Knjigu će predstaviti professor emeritus Miroslav Bertoša, dr. sc. Ivan Jurković i autor, a moderator je Ivan Žagar. Organizatori predstavljanja u sklopu projekta “Predstavljanja povijesnih izdanja u Puli” su Istarsko povijesno društvo – Societa’ Storica Istriana i Udruga Istarska baština.

Dr. sc. Miroslav Bertoša , professor emeritus je na Sveučilištu Jurja Dobrile, gdje predaje više kolegija na Odsjeku za povijest. Objavio je više od stotinu znanstvenih radova i niz knjiga o povijesti Istre, prvenstveno vezanih uz razdoblje novoga vijeka. Glavno područje njegovoga znanstvenog interesa obuhvaća istraživanje gospodarskih, društvenih, etničkih, migracijskih, kolonizacijskih i kulturno-antropoloških pojava u Istri, posebice njezina mletačkog dijela, od konca XV. do konca XVIII. stoljeća, te proučavanje i kritično vrednovanje istarske historiografske baštine.

Dr. sc. Ivan Jurković redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje predaje kolegije iz srednjovjekovne povijesti. Autor je više desetaka znanstvenih radova, koautor jedne knjige. Stručnjak je za problematiku sudbine izbjeglica i prognanika u doba osmanskih navala na Hrvatsku i Ugarsku. Član je Istarskog povijesnog društva.

Dr. sc. Marino Manin, znanstveni savjetnik, ravnatelj je Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu. Bavi se poviješću Istre od XVIII. do XX. st., prvenstveno temama iz gospodarske i demografske povijesti. Objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova i dvije knjige.

Pozivnica

Ostale novosti