Objavljeno 9. prosinca 2010.


U subotu, 11. prosinca 2010., u Koncertnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja s početkom u 19 sati održat će se predstavljanje knjige povjesničara Igora Dude Pronađeno blagostanje: svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Izdavač je Srednja Europa iz Zagreba, a knjigu će predstaviti Igor Duda, Tvrtko Jakovina, Damir Agičić i Srećko Horvat. U knjizi se opisuje svakodnevni život potrošača sedamdesetih i osamdesetih godina XX. stoljeća, njihove želje za novim i suvremenim, odnos ponude i potražnje te dostignuta razina životnoga standarda.

Dr. sc. Igor Duda je viši asistent i znanstveni novak na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje od 2001. godine predaje kolegije iz suvremene povijesti. Znanstveni i istraživački interesi njegova rada okrenuti su društvenoj povijesti i povijesti svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, povijesti dokolice i povijesti potrošačkoga društva. Član je Istarskog povijesnog društva – Societa’ Storica Istriana.

Ostale novosti