Slideshow shadow

Otvaranje izložbe i predavanje Igora Jovanovića i Igora Šaponje “Pariški mirovni ugovori 1947.” u Puli

5. prosinca 2017. u kategoriji Novosti

U srijedu, 6. prosinca 2017., s početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula (Kandlerova 39) bit će otvorena izložba i održano istoimeno predavanje Igora Jovanovića, prof., i Igora Šaponje, prof., “Pariški mirovni ugovori 1914. / Trattati di Parigi 1947″. Izložba je realizirana u sklopu Istarskog povijesnog društva.

Pariz_620_350_s_c1Ove se godine obilježava 70. obljetnica potpisivanja Pariških mirovnih ugovora, kojima je, između ostaloga, određena i nova granica između Italije i tadašnje Jugoslavije. Naime, po okončanju Drugoga svjetskog rata postavljeno je pitanje pravednijega razgraničenja između tih dviju država, koje bi više bilo u skladu s etničkim granicama. Sporni je teritorij Julijske krajine 1945. privremeno podijeljen na Zonu A pod anglo-američkom i Zonu B pod jugoslavenskom vojnom upravom. Istarsko se stanovništvo podijelilo na one koji su željeli da njihov kraj pripadne Jugoslaviji i one koji su željeli da ostane u Italiji. Područje je obišla i Međusaveznička komisija koja je trebala utvrditi stanje na terenu i raspoloženje stanovništva. Konačno je odlučeno da veći dio Istre pripadne Jugoslaviji, a od preostaloga je dijela s Trstom osnovana nova država, Slobodni Teritorij Trsta. Odluka sila pobjednica kod dijela je istarskoga stanovništva izazvala nezadovoljstvo i želju za odlaskom, što je rezultiralo iseljavanjem velikoga broja talijanskoga stanovništva. Fotoizložba prikazuje stanje i događaje u tom dvogodišnjem razdoblju neizvjesnosti i nastojanja obiju strana da se izbore za što povoljniju odluku Mirovne konferencije u Parizu.

Pozivnica – Invito

Predstavljanje knjige Nadje Terčon “Gorelo je morje – Sergej Mašera” u Piranu

1. prosinca 2017. u kategoriji Novosti

U petak, 8. prosinca 2017., s početkom u 11 sati u Pomorskom muzeju “Sergej Mašera” u Piranu (Cankarjevo nabrežje 3) bit će predstavljenja knjiga dr. sc. Nadje Terčon “Gorelo je morje – Sergej Mašera”. O knjizi će uz autoricu govoriti Franco Juri, Peter Bossman, Boris Geršak i Renato Petrič. Organizator je Pomorski muzej “Sergej Mašera” u Piranu u suradnji s 430. mornaričkom divizijom iz Ankarana.

Pozivnica – Invito

Predavanje Jerice Ziherl “Antun Motika. Portret umjetnika u mladosti likovni scenarij pazinskih sjećanja” u Pazinu

1. prosinca 2017. u kategoriji Novosti

U srijedu, 6. prosinca 2017., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se predavanje dr. sc. Jerice Ziherl “Antun Motika. Portret umjetnika u mladosti likovni scenarij pazinskih sjećanja”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Dr. sc. Jerica Ziherl diplomirala je povijest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala povijest umjetnosti 2008. godine na temu Antuna Motike. Radila je kao nastavnica povijesti i likovne kulture u osnovnim i srednjim školama te kao kustosica i viša kustosica u muzejskim ustanovama. Od 2016. godine radi kao ravnateljica i kustosica Muzeja — Museo Lapidarium u Novigradu. Ima zvanje muzejske savjetnice i naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice. Izlagala je na dvadesetak domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Surađivala je na različitim međunarodnim projektima. Urednica je znanstvenih zbornika, umjetničkih monografija, publicističkih djela i osamdesetak izložbenih kataloga. Glavni interes njezinog znanstvenog istraživanja jest muzeologija i suvremena umjetnička praksa.

Pozivnica

Predstavljanje knjige Elene Uljančić-Vekić “Vodič kroz vodu: vodoopskrba u povijesti Poreča” i izložba “Memorija vode” u Poreču

28. studenoga 2017. u kategoriji Novosti

U četvrtak, 30. studenoga 2017., s početkom u 18 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine – Museo del territorio parentino bit će predstavljena knjiga dr. sc. Elene Uljančić-Vekić “Vodič kroz vodu: vodoopskrba u povijesti Poreča” . Knjigu će predstaviti recenzenti prof. dr. sc. Neven Budak i dr. sc. Sandi Blagonić, urednica Elena Poropat Pustijanac i autorica dr. sc. Elena Uljančić-Vekić.  Organizator je Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino.

Knjiga je rezultat opsežnog istraživanja arhivske građe u Državnom arhivu u Pazinu, Državnom arhivu u Rijeci, Arhivu Istarskog vodovoda u Buzetu, Biskupijskom arhivu u Poreču i muzejskom fundusu Zavičajnog muzeja Poreštine, terenskom istraživanju te pomnom proučavanju literature relevantne za naslovnu problematiku. U prvom dijelu knjige rasvjetljava se povijest vodoopskrbe u gradu Poreču, što je popraćeno i brojnim slikovnim prilozima, dok je drugi dio knjige kataloški, a u njemu se daje popis grla cisterni i bunara porečke starogradske jezgre s osnovnim podacima o svakom evidentiranom grlu.

Nakon predstavljanja knjige uslijedit će otvorenje izložbe “Memorija vode” autora Elene Uljančić-Vekić i Studija Sonda. Izložba je postavljena s ciljem poticanja na promišljanje o važnosti pitke vode, podizanja svijesti o vrijednosti, očuvanju i korištenju vode, osvješćivanja javnosti  o potrebi racionalnog upravljanja i gospodarenja pitkom vodom, upoznavanja javnosti s očuvanom graditeljskom baštinom vezanom uz vodoopskrbu te ukazivanja na potrebu njihove zaštite i čuvanja. Podijeljena je u tri prostorno odvojene, ali povezane tematske cjeline, koje progovaraju o odnosu prema vodi jučer, danas i sutra. Prvi dio postavljen u prizemlju muzeja čini izložba fotografija Renca Kosinožića s motivima grla cisterni i bunara s područja starogradske jezgre. Ovaj dio predstavlja male, ali dragocjene spomenike prošlosti svakodnevice naših davnih sugrađana koji su podsjetnik o svijetu u kojem su nastali, interakcijama ljudi i ambijenata iz njihova okruženja. Ta ista grla postaju dekorativni elementi skrovitih porečkih dvorišta što je vidljivo i na primjeru grla cisterne u dvorištu palače obitelji Sincich – druge tematske cjeline ove izložbe, koja govori o odnosu prema vodi danas. Posljednji dio izložbe smješten je u Galeriji Sincich i otvara pitanje budućnosti vode i odnosa prema njoj.

Pozivnica

Predstavljanje knjige Branimira Jankovića “Mijenjanje sebe same. Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma” u Puli

27. studenoga 2017. u kategoriji Novosti

naslovnicaU četvrtak, 30. studenog 2017., s početkom u 12 sati u Dvorani Slavka Zlatića na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Ivana Matetića Ronjgova 1, prizemlje), održat će se predstavljanje knjige dr. sc. Branimira Jankovića “Mijenjanje sebe same. Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma”. Knjiga obrađuje teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma, s naglaskom na 1970-e i 1980-e kao ključne godine kada se one zbivaju. Preobrazbe se očituju u usmjerenju prema povijesti društva i teorijsko-metodološkoj pluralizaciji hrvatske historiografije uvođenjem novih pristupa i poddisciplina na tragu suvremene europske i svjetske historiografije. Knjigu će predstaviti professor emeritus Miroslav Bertoša, dr. sc. Drago Roksandić te autor dr. sc. Branimir Janković, a predstavljanje će moderirati Ivan Žagar, prof. Organizator predstavljanja je Istarsko povijesno društvo.

Pozivnica