Slideshow shadow

Povratak na prethodnu stranicu

X01068--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 14
Godina izdanja: 1970.
Glavni urednik: Danilo Klen
  • Fragment statuta plominske općine (str.8-49)
    PDF
    Bernard Stulli
  • Urbar Pazinske grofovije (1498) (str.51-159)
    PDF
    Danilo Klen
  • Prispevek k poznavanju našega pomorstva v 16. stoletju iz gradiva italijanskih arhivov (Fano) (str.162-170)
    PDF
    Ferdo Gestrin
  • Dopisivanje Dinko Vitezić-Josip Juraj Strossmayer (1874-1904) (str.172-264)
    PDF
    Petar Strčić
  • Pisma Jakova Volčića Kazimiru Jelušiću (1876-1888) (str.266-296)
    PDF
    Miroslav Bertoša
  • Zapisnici sjednica “Hrvatsko-slovenskog kluba” zastupnika u Istarskom saboru 1901-1909. (nastavak) (str.297-384)
    PDF
    Vjekoslav Bratulić
  • Delikti protiv braka, porodice i javnog morala iz aspekta riječkog statutarnog prava XVI stoljeća (str.387-404)
    PDF
    Đorđe Milović
  • Inventar arhiva župe Mošćenice 7.XII.1969 (str.407-432)
    PDF
    Makso Peloza
  • 1. Savjetovanje Društva arhivskih radnika SR Hrvatske (održano 12. i 13. ožujka 1969. godine u Opatiji) (str.435-439)
    PDF
  • Kako danas praktički rješavaju fundamentalna pitanja škartiranja u nekim zemljama svijeta (str.441-452)
    PDF
    Krešimir Nemeth
  • Prilog diskusiji “O nekim problemima sakupljanja i obrade historijske građe iz NOB-a” (str.453-460)
    PDF
    Stjepan Bačić
  • Preuzimanje registraturne građe u arhive (str.461-465)
    PDF
    Stjepan Bačić
  • Prijedlog za unapređivanje sistema odabiranja i izlučivanje registraturne građe u Jugoslaviji (str.467-472)
    PDF
    Ivan Beuc
  • Novi oblici financiranja arhivske službe u Hrvatskoj i iskustva o njima (str.473-499)
    PDF
    Mirko Androić