Predavanje Elene Uljančić-Vekić “Privatni životni prostori u Poreču 18. stoljeća” u Poreču

17. studenoga, 2012. u kategoriji Novosti

U utorak, 20. studenog 2012., s početkom u 19 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine – Museo del territorio parentino u Poreču održat će se predavanje Elene Uljančić-Vekić pod naslovom “Privatni životni prostori u Poreču 18. stoljeća”.

Organizatori su Grad Poreč-Parenzo i Pučko otvoreno učilište Poreč u sklopu prigodnog obilježavanja blagdana Sv. Maura.

Pozivnica