Slideshow shadow

Predavanje Ivana Matejčića “Ranosrednjovjekovna skulptura kao neverbalni povijesni dokument” u Puli

Studeni 21, 2019 in Novosti by mradosevic

U ponedjeljak,  25. studenoga 2019. s početkom u 17.30 sati na Filozofskom fakultetu u Puli u Dvorani Slavka Zlatića, u sklopu programa Tribina Odsjeka za povijest, održat će se predavanje dr. sc. Ivana Matejčića  “Ranosrednjovjekovna skulptura kao neverbalni povijesni dokument”.  Predavač je umirovljeni konzervator, povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor.

Krajem 2017. i na samom početku 2018. godine  izašla su iz tiska prva tri sveska edicije Korpus ranosrednjovjekovne skulpture u Hrvatskoj. Radi se o važnom poduhvatu jer u Hrvatskoj bilježimo veliku gustoću ovakvih nalaza, najveću nakon Italije. U dva sveska obrađeni su spomenici iz Istre – Novigrada i Banjola kraj Peroja. Kronološki obuhvat seže od 5. do 11. stoljeća, a opširno su predstavljeni lokaliteti s kojih skulptura potječe. Predstavljanje ove edicije prilika je za kratki osvrt na navedenu vrstu neverbalnih podataka s područja Istre gdje su izrazito bogato zastupljeni.

Značaj ranosrednjovjekovne skulpture nije samo u njezinoj likovnoj vrijednosti jer se iz njezine pojave i specifičnosti oblika mogu izvesti relevantni zaključci o kulturno-povijesnim prilikama u stoljećima za koja ne postoji obilje pisanih izvora. Ranosrednjovjekovna skulptura, naročito karakteristična podgrupa s pleternim “ornamentom”, nije samo primjer likovne mode jednog vremena, već je njena rasprostranjenost redovito znak specifične vjersko-političke orijentacije ili pripadnosti. Primjerice, interpretacija pojave pleterne skulpture u opremi  nekadašnje novigradske katedrale doprinosi razumijevanju značajnih događaja iz posljednje trećine 8. stoljeća, povezanih s uspostavom franačke vlasti u Istri i osnivanjem nove biskupije s biskupom Mauricijem na čelu.

Pozivnica

Znanstveno-stručni skup “4. Medulinski zavičajni annale ‘Mate Demarin’” u Medulinu

Studeni 19, 2019 in Novosti by mradosevic

4. Medulinski zavičajni annaleU petak, 22. studenoga 2019., s početkom u 17 sati u Multimedijalnom centru 3MC u Medulinu (Placa, Centar 58) održat će se „4. Medulinski zavičajni annale ‘Mate Demarin’“, znanstveno-stručni skup posvećen predstavljanju rezultata znanstvenih istraživanja i valorizaciji povijesne i kulturne baštine te biološke raznolikosti područja općine Medulin.

Naglasak skupa je na poticanju stvaranja i izlaganja izvornoga – novoga materijala te istraživanju najšire problematike mjesta ovoga područja koristeći se suvremenim teorijama i metodama humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti. Na taj se način želi stvoriti otvoren, prepoznatljiv i inovativan okvir za sve one koji žele proučavati i pisati o novim temama ili o starim temama na suvremen način i s novim spoznajama.

Na ovoj će manifestaciji, koja je svoje premijerno izdanje imala 2016.  godine, svoje radove izložiti osam izlagačica i izlagača, eminentnih znanstvenika iz polja arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, filologije i biologije. Od ovoga, 4. izdanja skupa, znanstvenicima će se u izlaganjima pridružiti i mještani općine koji će svojim svjedočanstvima i/li predstavljanjem bogatih privatnih zbirki fotografija i drugih predmeta približiti publici  nedovoljno poznatu noviju prošlost naselja na samom jugu Istre. Tako će Marko Uhač, dipl. arheolog, predstaviti rad pod naslovom “Kasnoantički brodolom u uvali Debeljak na rtu Kamenjak”, mr. sc. Sunčica Mustač “Srednjovjekovni arhitektonski pejzaž današnje općine Medulin”, professor emeritus  Miroslav Bertoša “Prisvajanja općinskih posjeda u Medulinu i okolnim mjestima. Očevid državnog povjerenstva iz godine 1771.”, David Orlović, mag. hist. “Krajnji jug Istre u izvještajima CIA-e (1946. – 1954.)” , dr. sc. Valter Milovan i Valentina Kolić Pavić. prof.  “Grad i gradsko u poeziji Gorana Filipija”, dr. sc. Mladen Kučinić “Faunističke značajke danjih leptira Istre, s posebnim osvrtom na područje Kamenjaka” te Vitomir Pap “Kako je turizam mijenjao Banjole 50-ih i 60-ih godina XX. stoljeća”. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupit će učenici Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin.

Organizator manifestacije je Općina Medulin.

Pozivnica

Raspored i knjižica sažetaka

Predstavljanje knjige Danijele Doblanović Šuran i Marije Mogorović Crljenko “Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.)” u Umagu

Studeni 15, 2019 in Novosti by mradosevic

U petak, 22. studenog 2019., s početkom u 18:30 sati u Gradskoj vijećnici Umag (Trgovačka ul. 6, Umag) održat će se predstavljanje knjige Matična knjiga krštenih župe Umag (1483. – 1643.). Knjigu će uz autorice, doc. dr. sc. Danijelu Doblanović Šuran i prof. dr. sc. Mariju Mogorović Crljenko, predstaviti prof. dr. sc. Slaven Bertoša, recenzent, prof. dr. sc. Josip Grbac, za suizdavača te Mirela Mrak, za izdavača.

Pozivnica

Predavanje Vjerana Pavlakovića “Hrvatska i Španjolski građanski rat: pogledi iz arhiva” u Pazinu

Studeni 15, 2019 in Novosti by mradosevic

U srijedu, 20. studenog 2019., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se javno predavanje dr. sc. Vjerana Pavlakovića “Hrvatska i Španjolski građanski rat: pogledi iz arhiva“. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

O predavaču:

Dr. sc. Vjeran Pavlaković izvanredni je profesor na Odsjeku za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci, a predmet njegova primarnog znanstvenog interesa su komemorativne svečanosti i mjesta sjećanja. Doktorirao je na Odsjeku za povijest na Sveučilištu u Washingtonu 2005. godine gdje je obranio svoju disertaciju o hrvatskim dobrovoljcima u španjolskom građanskom ratu. Objavio je oko 18 preglednih i znanstvenih radova o pitanjima izbjeglica u bivšoj Jugoslaviji, ratnih zločinaca i ratnih zločina, tribunalima i demokratizacije u Hrvatskoj.  Voditelj je mnogobrojnih projekata koji istražuju probleme kulturne memorije, tranzicijske pravde u bivšoj Jugoslaviji i Španjolski građanski rat.  Autor je triju monografija o španjolskom građanskom ratu na prostorima bivše Jugoslavije na hrvatskom i engleskom jeziku te urednik i autor članaka u zbornicima i časopisima koji objavljuju radove povijesne, političke, kulturalne i socijalne tematike.

Pozivnica

Predavanje Stipana Troglića „Blaženi Miroslav Bulešić, kanfanarski župnik (4. X. 1945. -12. II. 1947.)“ u Kanfanaru

Studeni 15, 2019 in Novosti by mradosevic

U srijedu, 20. studenoga 2019., s početkom u 19 sati u Domu mladih u Kanfanaru održat će se javno predavanje dr. sc. Stipana Troglića „Blaženi Miroslav Bulešić, kanfanarski župnik (4. X. 1945.  -12. II. 1947.): pastoralni i nacionalni rad“. Organizator predavanja je Udruga Dvegrajci u suradnji s Općinom Kanfanar i TZ Općine Kanfanar.

Pozivnica