Slideshow shadow

Predavanje Matije Nežića “Dal piede del monte a Pinguente. O izgradnji nove ceste od podnožja brda do Buzeta” u Buzetu

11. travnja 2019. u kategoriji Novosti

U četvrtak, 18. travnja 2019., s početkom u 19 sati u Narodnom domu u Buzetu, u sklopu programa obilježavanja Svjetskog dana baštine, održat će se predavanje Matije Nežića “Dal piede del monte a Pinguente. O izgradnji nove ceste od podnožja brda do Buzeta”.
O predavanju:

Stara cesta koja je od podnožja buzetskog brda vodila pred same njegove gradske zidine sredinom prve polovice XIX. stoljeća zahtijevala je temeljitu obnovu. Strma i opasna za prolaz ljudi i životinja kvarila je ugled gradu. Odabir lokacije i gradnja izazvala je veliku reakciju građana – do kraja izgradnje nadležne institucije zaprimile su oko 70 pismenih prigovora i peticija. Nakon brojnih promjena projekata i konačnog definiranja trase obvezu izgradnje preuzeo je buzetski građevinski poduzetnik Paolo Rigo, a radovi su izvedeni tijekom 1825. godine pod vodstvom inženjera Giuseppea Adama Maijera iz Trsta. Zbog učestalih žalbi, promjena trase i osoba koje su uključene, proces gradnje nalikovao je na građansku parnicu.

Pozivnica

Predavanje Maurizija Levaka “Muntić u srednjem i novom vijeku” u Muntiću

10. travnja 2019. u kategoriji Novosti

U subotu, 13. travnja 2019., s početkom u 11 sati u crkvi sv. Jeronima u Muntiću održat će se javno predavanje dr. sc. Maurizija Levaka „Muntić u srednjem i novom vijeku“. Predavanje se održava u sklopu projekta „Ližnjanski vremeplov“. Organizator je Turistička zajednica Općine Ližnjan.

Pozivnica

Otvorenje izložbe “Poti izobraževanja v slovanskem svetu” u Kopru

10. travnja 2019. u kategoriji Novosti

U petak, 12. travnja 2019., s početkom u 12 sati u Pokrajinskom arhivu u Kopru (Kapodistriasov trg 1) bit će otvorena izložba “Poti izobraževanja v slovanskem svetu”. Organizatori su Pokrajinski arhiv Koper i Zveza zgodovinskih društava Slovenije.

Pozivnica

Otvorenje izložbe Marije Braut “Moj Zagreb / La mia Zagabria / My Zagreb” u Puli

9. travnja 2019. u kategoriji Novosti

U četvrtak, 11. travnja 2019., s početkom u 18 sati u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell’Istria bit će otvorena izložba Marije Braut “Moj Zagreb / La mia Zagabria / My Zagreb”. Organizatori su Povijesni i pomorski muzej Istre i Muzej grada Zagreba.

Pozivnica – Invito

Predavanje Milana Sovilja “Odjeci Praškog proljeća u Jugoslaviji 1968. godine” u Puli

8. travnja 2019. u kategoriji Novosti

U srijedu, 10. travnja 2019. s početkom u 18 sati na Filozofskom fakultetu u Puli u Dvorani Slavka Zlatića održat će se predavanje dr. sc. Milana Sovilja “Odjeci Praškog proljeća u Jugoslaviji 1968. godine”. Organizator je Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Puli.

O predavanju:

Promjene, koje su se zbivale u čehoslovačkoj državi i društvu prvih nekoliko mjeseci 1968. godine bile su vezane za pokušaje i ostvarenje određene liberalizacije čehoslovačkoga društva i Komunističke partije Čehoslovačke (KPČ). Glavna parola promjena, koje su bile označene terminom Praško proljeće, odnosila se na “socijalizam s ljudskim likom”. Nova vrsta socijalizma, koju je zagovaralo novoizabrano rukovodstvo KPČ od siječnja 1968. godine na čelu s prvim tajnikom partije Alexandrom Dubčekom, naišla je na nerazumjevanje toga “ljudskog lika” od strane
Sovjetskog Saveza, zemlje koja je sama težila ka određivanju oblika socijalizma u državama pod svojom kontrolom. Odjeci Praškog proljeća ticali su se također i Jugoslavije. Iako se u Čehoslovačkoj očekivala jugoslavenska podrška reformama zbog ranijih negativnih jugoslavenskih iskustava prema Sovjetskom Savezu (informbiroovska kriza nakon 1948. godine ili ponovno zahlađenje jugoslavensko-sovjetskih odnosa krajem pedesetih godina), Josip Broz Tito se u vrijeme Praškog proljeća nije izravno izjašnjavao o čehoslovačkim promjenama. Jugoslavensko rukovodstvo je pratilo zbivanja u Čehoslovačkoj, ali s distance i naglašeno oprezno zbog vlastitog odnosa prema Sovjetskom Savezu.  Tek nakon okupacije Čehoslovačke, Tito i vodeći jugoslavenski politički predstavnici iskazali su svoj stav, odnosno neslaganje zbog upotrebe sile prema čehoslovačkim građanima.

O predavaču:

Milan Sovilj (1981.), povjesničar, postdoktorant Instituta za suvremenu povijest Akademije znanosti Češke Republike u Pragu, znanstveni suradnik Instituta za svjetsku povijest Filozofskog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu i stručni asistent na predmetima opće povijesti 20. stoljeća na Filozofskom fakultetu sveučilišta Hradec Králové. Na Odeljenju za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu je diplomirao (2005.) i magistrirao (2008.). Radio je u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Disertaciju o čehoslovačko-jugoslavenskim odnosima 1939.-1941.
godine obranio je 2015. godine na Institutu za svjetsku povijest Filozofskog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu. Bavi se izučavanjem povijesti Jugoslavije i jugoslavensko-čehoslovačkih odnosa u različitim razdobljima i kroz razne aspekte. Autor je monografija: U potrazi za nedostižnim. Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945.-1949. (Beograd, 2012), Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941: od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie (Praha, 2016), kao i većeg broja studija i članaka.

Pozivnica